Řecký ostrov Ios

Mezi nejnavštěvovanější ostrovy Řecka patří Ios. Je součástí tzv. Kykladských ostrovů a nalézá se v Egejském moři obklopen ostrovy Santorini, Naxos a Paros. Z ostrova Santorini jezdí každodenní doprava lodí, neboť na Iosu se nenachází letiště. Přestože plocha Iosu je pouze lehce pod 100 km2, je značně vyhledáván především kvůli své podmanivé přírodě, okouzlujícím plážím a bezstarostnému způsobu zdejšího života. Místních tady trvale bydlí pouze cca. 2.000.

Trajekty z ostrova plují také do Athén, krétského Heraklionu či na další okolní ostrovy. Hlavní město ostrova Ios je Chora.

V minulosti zde bylo hlavním způsobem obživy zemědělství, v v posledních desetiletích se ale nejdůležitějším odvětvím ostrovního hospodářství stává cestování a služby s ním spojené. Cestovatelé, kteří na ostrov zavítají, chtějí v první řadě pohodu a soukromí a to jim zdejší pláže se zlatavým pískem nabízejí.

Continue reading